Kårens styrelse

Valda vid kårstämman 29/2 2024
 

kårchef

Anna Grönvall
medlem i kommunikationsgruppen samt ledamot i Försvarsgårdens stiftelse

kårchef

Martina Engsjö-Lindgren
medlem i kommunikationsgruppen, SLKV-kontakt samt ordförande i Försvarsgårdens stiftelse

Vice kårchef

Agneta Löwenhielm
kassör och ledamot i Försvarsgårdens stiftelse

Ledamöter

Giggi Steijer
sammankallande i beredskapsgruppen och LOTSgruppen, medlem i utbildargruppen

Anette Engdahl
sekreterare, infolotta och sammankallande i rekryteringsgruppen, medlem i kommunikationsgruppen och administrationsgruppen

Janna Tentsidou
medlem i avtalsgruppen

Agnes Frändén
sammankallande i kommunikationsgruppen, medlem i rekryteringsgruppen

ersättare

Carina Nyholm
medlem i utbildargruppen

Lena Eriksson
medlem i beredskapsgruppen och friskvårdsgruppen

Isabell Wilhelmsson
sammankallande i friskvårdsgruppen, medlem i beredskapsgruppen

Marie Nordmarc
medlem i beredskapsgruppen och eventgruppen