Kårens styrelse

Valda vid kårstämman den 25 februari 2021.
 

Via fliken KONTAKT kan du nå styrelsens ledamöter.

kårchef

Karin M Isaksson
ingår även i Varma Kårar-redaktionen

kårchef

Janna Tentsidou
är även SLKV-kontakt och ingår i Varma Kårar-redaktionen

Vice kårchef

Anna Grönvall
är ledamot Försvarsgårdens stiftelse

Vice kårchef

Anna Johansson
ingår i  friskvårdsgruppen, Sensussamordare

Ledamöter

Clara Bohlin
ingår i digtala gruppen

Giggi Steijer är även kåraftonssamordnare och ingår i info- och rekryteringsgruppen

Marie Ekberg
är samordare av friskvårdsgruppen, ingår i medaljkommittén och info- och rekryteringsgruppen

Maria Lundstedt
är även samordare av administrationsgruppen och ingår i digitala gruppen

Carina Nyholm
är registerlotta

ersättare

Kristina Alexius är sensussamordare

Jessica Holm 

Jenny Söderborg
är även sekreterare 

Lotta Bergman 

Camilla Kempe

Catharina Söderling
ingår även i ekonomigruppen som biträdande kassör

Lena Fagerlund

Annelie Rudehov
ingår i digitala gruppen samt utbildningsgruppen och är Sensussamordare

Semmi Özelbir
är även kåraftonssamordnare

Elisabeth Forssén

Cecilia Schönewald