Kårens styrelse

Valda vid kårstämman den 24 februari 2022.
 

Via fliken KONTAKT kan du nå styrelsens ledamöter.

kårchef

Anna Grönvall
är även samordnare i kommunikationsgruppen samt ledamot i Försvarsgårdens stiftelse

kårchef

Martina Engsjö-Lindgren
är även med i kommunikationsgruppen, SLKV-kontakt samt ordförande i Försvarsgårdens stiftelse

Vice kårchef

Agneta Löwenhielm
är även kassör samt ledamot i Försvarsgårdens stiftelse

Ledamöter

Giggi Steijer

Carina Nyholm
är även registeransvarig

Janna Tentsidou
ingår i totalförsvarsgruppen

Annette Westin
är även sekreterare samt ingår i info- och rekryteringsgruppen

ersättare

Anette Engdahl 
är infolotta samt ingår i kommunikationsgruppen

Helene Svensson
 

Lena Eriksson


 

Agnes Frändén
ingår i kommunikationsgruppen

Marie Nordmarc