Om oss


Sollentuna lottakår bildades 1941 och är en del av den frivilliga försvarsorganisationen Svenska Lottakåren.

Sollentuna lottakår är en förening som erbjuder många aktiviteter för sina medlemmar, t.ex. intressanta föreläsningar, spännande studiebesök, utvecklande kurser, härliga resor och fester. Dessutom ingår man som medlem i ett nyttigt och roligt nätverk av kvinnor i alla åldrar, från olika yrken och bakgrunder. Vi har medlemmar i hela landet, även om de flesta bor i Stockholm och framför allt i Sollentuna. Vi har även en vänförening som heter "Sollentuna lottakårs vänner" där män och lottor från andra kårer kan vara medlemmar.

Lottakårens aktiva medlemmar träffas vanligen ett par torsdagar i månaden på Försvarsgården i Sollentuna. Om man inte kan eller vill komma på dessa möten kan man ändå känna sig helt informerad då man som medlem får mejl, information via denna hemsida, Facebook-sidan, Instagram och den interna Facebook-gruppen som endast medlemmar har tillgång till. Vi ordnar även digitala möten och föreläsningar.

Som lotta kan du engagera dig i frågor som rör samhällets säkerhet, såväl nationellt som internationellt och lokalt. Du kan utbilda dig och skriva avtal/överenskommelse med civil eller militär myndighet för att kunna bidra till ett säkrare och tryggare samhälle både i kris och krig. 


 Välkommen till en av Sveriges mest aktiva lottakårer. Och den roligaste!