Uppdrag

Vill du stötta vid en kris i din kommun kan du utbilda dig och gå med i Frivilliga Resursgruppen (FRG).

Vill du göra en insats i försvaret eller civila myndigheter i kris och krig kan du få
utbildning och bli stabsassistent eller fältkock. 

Vill du vara aktiv i föreningsarbetet har vi kurser även i detta. Vi har många engagerade medlemmar som t.ex. är ute och informerar allmänheten om beredskap. Det finns oändliga möjligheter att utvecklas i Sollentuna lottakår!

utbildning

En stor uppgift för Lottakåren är att erbjuda olika typer av utbildning och kunskap till sina medlemmar, så att vi blir kunniga och informerade om samhällets beredskap vid kriser. Den medlem som vill och kan har sedan möjlighet att ta ett totalförsvarsuppdrag som stabsassistent eller fältkock.

Förutom utbildning mot militära och civila uppdrag erbjuder Lottakåren sina medlemmar kurser inom bland annat ledarskap, krisberedskap och mänskliga rättigheter.