Kårens funktionärer

Valda vid styrelsens konstituerande sammanträde den 24 februari 2022.

 

Via fliken KONTAKT kan du nå någon av kårens funktionärer.
Vill du anmäla dig till någon av arbetsgrupperna så gör du det enklast här: anmäl dig till fast eller tillfällig arbetsgrupp

Administrationsgruppen

Maria Lundstedt,
samordnare och arkiv- & epost-ansvarig

Carina Nyholm,
registeransvarig

Helene Svensson
biträdande register- & epost-ansvarig

Annette Westin,
sekreterare 

Kirsten Jonsson,
grattislotta
 

Christina Yderberg
 

Victoria Mattisson,
ledamot Försvarsgårdens stiftelse

Digitala gruppen

Anna Grönvall,
samordnare

Maria Lundstedt

Therese Göterheim

Ekonomigruppen

Friskvårdsgruppen

Agneta Löwenhielm,
kassör

Catharina Söderling,
biträdande kassör

Marie Ekberg,
samordnare 

Lena Hedö


REVISORER:
Björn George
Christer Rydén


ERSÄTTARE:
Ewa Mogén
Madeleine Hult
 

Info- och rekryteringsgrupp

Ingrid George
samordnare

Camilla Kempe

Marie Ekberg
 

Annette Westin

Anette Engdahl,
infolotta
 

Nils Friborg

Utbildningsgruppen

Cecilia Agri, 
samordnare

Elsa Mauritzon
 

Evelina Ohlin

Catharina Söderling

Lotsgruppen - lots till vad du kan göra i Lottakåren

Giggi Steijer, 
samordnare

Martina Engsjö-Lindgren
 

Anna Grönvall
 

Totalförsvarsinformatörsgruppen

Ingrid George, 
samordnare

Therese Göterheim

Cecilia Agri
 

Eva Holmquist

Marie Ekberg

Serveringsgruppen

Madeleine Hult,
samordnare och ledamot Försvarsgårdens stiftelse

Christina Yderberg

Christina Axmark

 

Anki Bäckgren

Maria Avellan

 

Ulrika Hjelmsell

Gunilla Beijer

 

Valberedning

Ingrid George,
samordnare

Karin M Isaksson

Victoria Mattisson

Kulturlottorna - KUl

Christina Yderberg,
samordnare

Maria Avellan

Anki Bäckgren

Gunilla Beijer

Krigskårchef
 

Eva Holmquist

adjutant till krigskårchef

Ulrika Hjelmsell

Sollentuna lottakårs vänner

ORDFÖRANDE:
Eva Holmquist

VICE ORDFÖRANDE:
Nils Friborg

LEDAMOT:
Christer Rydén

Ulrika Hjelmsell,
adjutant till ordföranden