Kalendarium

Nedan finner du våra egna kåraktiviteter och inbjudningar från andra organisationer.
Våra kvällsaktiviteter startar kl 19:00 på Försvarsgården, Norrvikenleden 10, Häggvik (snett emot brandstationen) om inget annat anges! Se karta i kontaktfliken.

Anmäl dig enligt instruktion i respektive inbjudan. Kårens aktiviteter anmäler du dig till i formuläret nedan. Information om inställd aktivitet, ändrad lokal m m meddelas bara till de som anmält sig.

Kåren fortsätter med Digital kårträff varje torsdagskväll även under sommaren!

En nyhet är att man MÅSTE anmäla sig senast vid lunchtid samma dag via kalendariet på hemsidan, så vi vet
att det finns intresse för mötet. Om ingen är anmäld ställs det in..

All praktisk information om verktyget GoToMeeting och länk till mötet finns
på den interna delen av hemsidan i fliken SPECIAL. Du som anmäler dig får
inloggning denna medlemsflik.

Vi hörs sommarkvällen!

Monika & Ingrid

Anmälan till kårens egna  aktiviteter

OBS du anmäler dig till en aktivitet per meddelande
En del aktiviteter har specialsidor, anmälan sker i dessa fall på respektive sida och finns mao ej med nedan.


  • Här kan du t ex meddela annan kårtillhörighet, tillgång till bil, vad man bidrar med osv. Allt beroende på aktivitet.

Tipsa!

Har du tips om aktivitet som du tror fler kan vara intresserad av, eller är det något ämne du saknar? Skicka in din önskan eller tips i formuläret.

  • Här kan du ladda upp ev inbjudan eller information om aktiviteten
    (max 50 MB)

Kårens program sker i samverkan med Sensus studieförbund, www.sensus.se. Sensus erbjuder mötesplatser för lärande, upplevelser och gemenskap och har ett brett utbud av cirklar, utbildningar och kultur över hela landet. Sensus är ett studieförbund som lyfter fram livsfrågor, mångfald och globala frågor.