Uppdrag

Vill du stötta vid en kris och katastrof i din kommun kan du utbilda dig och gå med i Frivillig Resursgrupp, FRG. Vill du prova på det militära livet
finns möjlighet att gå en grundkurs i den "gröna" kompetensen, och du får
sedan ett avtal med Försvarsmakten där du utvecklar din kompetens och kan
stiga i graderna.  Vill du göra en insats inom civila myndigheter i kris och
krig kan du få utbildning och bli stabsassistent.  Vill du hjälpa till i
föreningsarbetet har vi kurser även i detta. Det finns oändliga möjligheter
att utvecklas i Sollentuna lottakår!

utbildning

En stor uppgift för Lottakåren är att erbjuda olika typer av utbildning och
kunskap till sina medlemmar, så att dessa blir kunniga och informerade om
samhällets beredskap vid kriser. Den medlem som vill och kan har sedan
möjlighet att ta ett totalförsvarsuppdrag, militärt eller civilt. Förutom utbildning mot militära och civila uppdrag erbjuder Lottakåren sina medlemmar flera kurser inom bland annat ledarskap, krisberedskap och mänskliga rättigheter.

Klicka på bilden och nytt fönster öppnas och du kan bläddra i broschyren

Facebookflödet

Instagramflödet

På kvällens digitala kårafton fick lyssna på Christina från Sollentuna kvinnojour som berättade om deras verksamhet. #lottakåren #sollentunakvinnojour #kårafton
KUL ute på Hälsans Stig i Sollentuna och vi fikade utomhus med eget fika. KUL är vår grupp kulturlottorna med verksamhet för daglediga. Vill du hänga på? Spana in vår hemsida, länk i bion #lottakåren #kul #kulturochfriskvård #medlemsvård