Uppdrag

Vill du stötta vid en kris och katastrof i din kommun kan du utbilda dig och gå med i Frivillig Resursgrupp, FRG. Vill du prova på det militära livet
finns möjlighet att gå en grundkurs i den "gröna" kompetensen, och du får
sedan ett avtal med Försvarsmakten där du utvecklar din kompetens och kan
stiga i graderna.  Vill du göra en insats inom civila myndigheter i kris och
krig kan du få utbildning och bli stabsassistent.  Vill du hjälpa till i
föreningsarbetet har vi kurser även i detta. Det finns oändliga möjligheter
att utvecklas i Sollentuna lottakår!

utbildning

En stor uppgift för Lottakåren är att erbjuda olika typer av utbildning och
kunskap till sina medlemmar, så att dessa blir kunniga och informerade om
samhällets beredskap vid kriser. Den medlem som vill och kan har sedan
möjlighet att ta ett totalförsvarsuppdrag, militärt eller civilt. Förutom utbildning mot militära och civila uppdrag erbjuder Lottakåren sina medlemmar flera kurser inom bland annat ledarskap, krisberedskap och mänskliga rättigheter.

Klicka på bilden och nytt fönster öppnas och du kan bläddra i broschyren

Facebookflödet

Instagramflödet

Flitiga lottor har nu under två kvällar vikt 710 st kartonger som fyllts med te, kakor, kakrecept från Lottorna samt en skrift om arkitekten till bostadsrättsföreningen Solhjulet i Edsberg. Det är för Solhjulets dag som kåren fått detta uppdrag. 🙂 Härnäst har vi fått uppdraget att ordna med Lucia-firandet. Hör av dig om du vill hjälpa till! #svenskalottakåren #sollentunalottakår
Förra veckans KBV-aktivitet på vår Försvarsgård (KrisBeredskapsVeckan) Kul att "Mitt-i" uppmärksammade våra insatser för att sprida kunskap till kommunens medborgare. https://www.mitti.se/nyheter/frivilliga-krafter-rustade-for-en-samhallskris/repuje!IDYsNpZ1EXSgrjFY4GhbVA/