Kårens styrelse

Valda vid kårstämman den 24 februari 2022.
 

Via fliken KONTAKT kan du nå styrelsens ledamöter.

kårchef

Anna Grönvall
är även samordnare i digitala gruppen samt ledamot i Försvarsgårdens stiftelse

kårchef

Janna Tentsidou
är även SLKV-kontakt

Vice kårchef

Giggi Steijer
är även kåraftonssamordnare, 
Sensussamordnare samt sammankallande i lotsgruppen

Ledamöter

Agneta Löwenhielm
är även kassör

Carina Nyholm
är även registeransvarig

Maria Lundstedt
är även samordnare av administrationsgruppen och ingår i digitala gruppen

Annette Westin
är även sekreterare samt ingår i info- och rekryteringsgruppen

ersättare

Helene Svensson 
är även biträdande register- & e-postansvarig samt ingår i medaljkommittén

Catharina Söderling
är även biträdande kassör samt ingår i utbildningsgruppen

Lotta Bergman 


 

Semmi Özelbir
är även kåraftonssamordnare

Lena Fagerlund
 

Elisabeth Forssén