Kårens styrelse

Valda vid kårstämman den 25 februari 2021.
 

Via fliken KONTAKT kan du nå styrelsens ledamöter.

kårchef

Karin M Isaksson
är även samordnare i digitala gruppen

kårchef

Janna Tentsidou
är även SLKV-kontakt

Vice kårchef

Anna Grönvall
är även ledamot i Försvarsgårdens stiftelse

Ledamöter

Giggi Steijer 
är även kåraftons-samordnare och ingår i info- och rekryteringsgruppen samt digitala gruppen

Marie Ekberg
är även samordnare av friskvårdsgruppen, ingår i medaljkommittén och info- och rekryteringsgruppen

Maria Lundstedt
är även samordnare av administrationsgruppen och ingår i digitala gruppen

Carina Nyholm
är även registerlotta

ersättare

Kristina Alexius 
är även sensussamordare

Jessica Holm 

Jenny Söderborg
är även sekreterare 

Lotta Bergman 
 

Camilla Kempe

Catharina Söderling
ingår även i ekonomigruppen som biträdande kassör

Lena Fagerlund
 

Semmi Özelbir
är även kåraftonssamordnare

Elisabeth Forssén
 

Cecilia Schönewald