berättelse

Bidra till bästa berättelsen

Nu är det dags att börja med arbeta med årets verksamhetsberättelse. Då behöver vi alla medlemmars hjälp att rapportera in ALLA aktiviteter som man gör som lotta, vilka har med totalförsvaret att göra.
 
Det kan t ex vara kåraftnar, kurser, övningar, skarpa insatser, föreläsningar, paneldebatter, möten, utbildningar du hållit, och det kan vara i regi av en annan lottakår eller frivilligorganisation, Folk & Försvar, UD, Sensus – ja, allt med minsta koppling till totalförsvars-temat. (Vi är även tacksamma om man talar om vilka andra Sollentunalottor/vänner som var med på ett sådant möte/kurs.)
 
Syftet är att kunna använda verksamhetsberättelsen till mycket mer än idag, då det bara fungerar som ett kårstämmodokument. Vi vill kunna söka bidrag till kåren med den -  från Sollentuna kommun, från Sensus och från olika stiftelser. Också för att kunna hitta samarbeten med andra organisationer, kommunen eller andra myndigheter, för att få nya uppdrag och överenskommelser. Inte minst vill vi ha ett korrekt medlemsregister där det framgår vilka kurser man gått, så man kommer med på nästa kurs; med alla uppdrag medlemmarna har, så vi kan söka medaljer till de aktiva; för att medlemmar ska få rätt behörigheter i våra it-system.

Alla medlemmar i Sollentuna lottakår och Sollentuna lottakårs vänner har via epost fått en enkät med några frågor. Dessa tar för de flesta inte lång tid att svara på. Vi är tacksamma om du svarar på dem snarast.
 
Du kan om du vill i stället svara på samma frågor här till höger på  hemsidan.

Du har ytterligare två varianter att lämna uppgifter, passar kanske lite bättre för den som är mer datavan och har lite mer att rapportera.

Har du någon fundering får du gärna höra av dig till kårens epost BERATTELSE så stöttar vi på alla sätt. Stort tack på förhand för att du hjälper kåren med denna viktiga sak!
 
Arbetsgruppen Berättelse; Cecilia, Ingrid och Giggi

excel-fil

Ladda ner filen och fyll i dina uppgifter. Spara excelfielen med ditt namn i filnamnet och ladda upp i formuläret nedan. 
 

Ladda upp fil

  • (max 50 MB)