Rapportera genomförd...

UTBILDNING / Kurs


  • Fyll i så noga du kan vad utbildningen hette

Övning

  • Antal dagar eller timmar

  • T ex typ av övning eller liknande

Skarp insats

  • Antal dagar eller timmar

Föreläsning / Konferens

Arbetsmöte/motsv