Kårens funktionärer

Valda vid styrelsens konstituerande sammanträde den 24 februari 2022.

 

Via fliken KONTAKT kan du nå någon av kårens funktionärer.
Vill du anmäla dig till någon av arbetsgrupperna så gör du det enklast här: anmäl dig till fast eller tillfällig arbetsgrupp

Administrationsgruppen

Carina Nyholm,
registeransvarig

Maria Lundstedt,
samordnare, sekreterare och arkiv- & epost-ansvarig

Helene Svensson
biträdande register- & epost-ansvarig

Victoria Mattisson,
ledamot Försvarsgårdens stiftelse

Kommunikationsgruppen

Anna Grönvall,
samordnare

Anette Engdahl

Agnes Frändén

Martina Engsjö-Lindgren

Ekonomigruppen

Friskvårdsgruppen

Agneta Löwenhielm,
kassör

Marie Ekberg,
samordnare 

Lena Eriksson,

Lena Hedö
 

Isabell Wilhelmsson


REVISORER:
Björn George
Christer Rydén


ERSÄTTARE:

Madeleine Hult
 

rekryteringsgruppen

Ingrid George
samordnare

Annette Westin

Anette Engdahl,
infolotta
 

Nils Friborg

Avtalsgruppen

Cecilia Agri, 
samordnare

Elsa Mauritzon
 

Janna Tentsidou

Catharina Söderling

Lotsgruppen - lots till vad du kan göra i Lottakåren

Giggi Steijer, 
samordnare

Martina Engsjö-Lindgren
 

Agneta Löwenhielm

Totalförsvarsinformatörsgruppen

Ingrid George, 
samordnare

Therese Göterheim

Cecilia Agri
 

Eva Holmquist

Marie Ekberg

Eventgruppen

Gunilla Beijer,
samordnare

Christina Yderberg

Christina Axmark

 

Annette Westin

Maria Avellan

 

Ulrika Hjelmsell

Marie Nordmarc

 

Isabell Wilhelmsson

Arbetsgruppansvarig

Ingrid George,
Jubileumsgruppen och Rese-/Utflyktsgruppen

Marie Ekberg. 
Julfest/Julgransplundrings-gruppen

Agneta Löwenhielm,
Julmarknadsgruppen

Valberedning

Ingrid George,
samordnare

Karin M Isaksson

Victoria Mattisson

Kulturlottorna - KUl

Christina Yderberg,
samordnare

Maria Avellan

Anki Bäckgren

Gunilla Beijer

Krigskårchef
 

Eva Holmquist

adjutant till krigskårchef

Ulrika Hjelmsell

Sollentuna lottakårs vänner

ORDFÖRANDE:
Eva Holmquist

VICE ORDFÖRANDE:
Nils Friborg

LEDAMOT:
Christer Rydén

Ulrika Hjelmsell,
adjutant till ordföranden