Kårens funktionärer

Administration

Maria Lillieroth
registeransvarig

Anette Engdahl
sekreterare

Maria Lundstedt
sekreterare, arkiv, e-post

Avtalsgruppen

Cecilia Agri 
sammankallande

Pia Ganberg

Erika Lundin

Elsa Mauritzon

Ingrid Persson

Janna Tentsidou

BEredskapsgruppen

Giggi Steijer 
sammankallande

Lena Eriksson

Agnes Frändén

Marie Nordmarc

Isabell Wilhelmsson

ekonomigruppen

Agneta Löwenhielm
kassör & vice kårchef

REVISORER:
Björn George
Christer Rydén

ERSÄTTARE:
Madeleine Hult

Eventgruppen

Maria Avellan

Christina Axmark

Gunilla Beijer

Ulrika Hjelmsell

Marie Nordmarc

Annette Westin

Friskvårdsgruppen

Isabell Wilhelmsson
sammankallande

Marie Ekberg

Lena Eriksson

Lena Hedö

kalendergruppen

Marie Ekberg
Maria Lundstedt

Kommunikationsgruppen

kommunikation@lottorna.net

Agnes Frändén
sammankallande, webblotta
Anette Engdahl
infolotta
Martina Engsjö-Lindgren
kårchef
Anna Grönvall
kårchef

Krigskårchef

Eva Holmquist
Ulrika Hjelmsell

adjutant till krigskårchef

Kulturlottorna

Christina Yderberg
sammankallande
Maria Avellan
Gunilla Beijer
Anki Bäckgren

Lotsgruppen

Giggi Steijer
sammankallande
Martina Engsjö-Lindgren
kårchef
Agneta Löwenhielm
vice kårchef

medaljkommité

Ingrid George
sammankallande

Marie Ekberg

Kirsten Jonsson

Victoria Mattisson

projektgrupper

Marie Ekberg
Julgransplundrings-gruppen

Ingrid George
Jubileumsgruppen
Rese-/utflyktsgruppen

Agneta Löwenhielm
Julmarknadsgruppen

rekryteringsgruppen

Anette Engdahl
sammankallande, infolotta

Agnes Frändén
webblotta

Ingrid George

Annette Westin

Nils Friborg

sensusgruppen

Anna Johansson

Ingrid George

Kicki Löhr

Sollentuna lottakårs vänner

VICE ORDFÖRANDE:
Nils Friborg

LEDAMOT:
Christer Rydén

Ulrika Hjelmsell
adjutant till ordföranden

Totalförsvarsgruppen

Ingrid George
sammankallande
Cecilia Agri
Marie Ekberg
Lena Eriksson

Ulrika Hjelmsell
Eva Holmquist
Maria Lillieroth

ungdomsgruppen

Giggi Steijer

utbildargruppen

Marie Ekberg
sammankallande
Ingrid George
Anna Johansson
Anna Katz
Agneta Löwenhielm

vice kårchef
Carina Nyholm
Giggi Steijer

Valberedning

Ingrid George
sammankallande

Karin M Isaksson

Victoria Mattisson

Vill du anmäla dig till någon av grupperna så gör du det enklast här: anmäl dig till fast eller tillfällig arbetsgrupp