Stockholm under andra världskriget

Ewa var sex år gammal när kriget bröt ut den 1 september 1939. Hon bodde då med sin familj på Söder i Stockholm och hon minns mycket väl när hennes mamma kom in den dagen och ropade ”nu har kriget brutit ut”. Ewa var väl då inte helt klar över vad det innebar för henne och för familjen här hemma i Sverige och Stockholm, men det fick hon ganska snart erfara.

Lottamedlemmen Ewa Mogén är innehavare av en 60-årsnål i lottorna. Hon höll den 15 februari i år på Försvarsgården, i anslutning till SLKV:s årsmöte, ett mycket intressant och spännande kåseri över sina personliga minnen från Stockholm under andra världskriget.
 
Bland alla hemska händelser under kriget hon mindes bäst var de ryska bombningarna på flera platser i Stockholms stad med omgivningar. Bl a hade ryssarna fällt en bomb på gatan utanför hennes pappas urmakeributik på Söder, alla fönster krossades av detonationen. Pappan hade ringt hem och bett mamma och Ewa komma till butiken och hjälpa till att röja och städa upp efter all förödelse.
 
Ewa berättade många fler krigstidsminnen under kvällens lopp, bl a om matbristen, alla ransoneringar, ved- kol- koks- och bensinbristen och de finska krigsbarnen som kom till Sverige i början av kriget. Hon mindes också mycket väl den gången när hon fick smaka sin första och enda apelsin och banan, sydfrukter som annars var helt borta under hela kriget.

Till slut fick hon i alla fall vara med och fira krigsslutet den 7 maj 1945 på plats i Stockholm med alla andra i folkmassan på Kungsgatan. Ewas kåseri väckte ett antal frågor liksom många blandade minnen hos de av oss åhörare, som själva varit barn under kriget, bl a jag själv, som var tre år när det startade.
Tack Ewa för en fantastisk nostalgitripp!

Olle Ågren
f d SLKV-sekreterare