Rustade för allt roligt!

Sista helgen i januari ordnade vi i Sollentuna lottakår en ambitiös grundutbildning för nya lottor. Alla nya ska få en grundläggande kunskap om lottaorganisationen, dess historia, våra uppdrag i totalförsvaret och om ansvar som medlem i Svenska Lottakåren, innan man kastar sig ut i våra verksamheter och skriver avtal med en myndighet om att vara placerad vid kris eller krig.

Vi i vår kår har valt att göra denna utbildning under två dagar och lägga till en hel del mer i programmet, som varvas med hemlagad mat och fika, föreläsningar, praktiska övningar, inbjudna gäster och mycket skratt. Om ingen kurs finns får man motsvarande i kortform på en kväll.

De 18 deltagarna kom från olika lottakårer, ungefär hälften från vår egen. Några hade hunnit iväg på lite kurser och möten och kunde dela med sig av detta. Andra var så nya att de inte ens hunnit betala in medlemsavgiften. Det var två riktigt bra dagar för både deltagarna och oss som pratade och ordnade och lagade mat.

Våra gäster från Frivillig Resursgrupp (FRG), Brandkåren Attunda, Arlanda insatskompani och säkerhetschefen Richard Buske var också nöjda, inte bara med allt gott fika(!), utan tyckte att det var roligt att få locka nya nyfikna till sina verksamheter. Och fastän en del redan hade valt, till exempel att vara med FRG lockade nu att också få gå en ”Military Weekend” eller en ”Sköt dig själv” eller att också bli Stabsassistent i den civila stabspoolen. Och allt roligt vi gör i den egna lottakåren (och de olika som lottorna tillhörde) lockade också; föreläsningar, studiebesök, resor, utflykter, fester och styrelsearbete.

Nästa gång vi ordnar en sådan här kurs blir troligen i januari 2018, så alla nya – håll koll och anmäl er!

/Ingrid