När det oväntade händer

– stärk dig själv och hjälp andra
– bli förberedd på en samhällskris

Sollentuna lottakår erbjuder medlemmar och allmänhet att få delta i en kvällsutbildning i personlig krishantering, När Det Oväntade Händer. Kursen är öppen för alla, så anmäl dig gärna tillsammans med dina nära och kära, och kanske kan du passa på att värva dessa personer till lottakåren respektive Sollentuna lottakårs vänner (SLKV).

Tid: Torsdagen den 24 maj 2018 kl 18-21.30 ca
Plats: Försvarsgården, Norrvikenleden 10, Sollentuna
Inställd pga sjukdom: nytt datum kommer i höst.
ELLER
Tid:
Lördagen den 26 maj 2018 kl 13-16.30 ca
Plats: Kommunhuset, Sollentuna
Kursen är fulltecknad.
Pris: Kostnadsfritt

Fika: Serveras under kvällen, anmäl kostrestriktioner

Anmälan:  Senast den 20 maj, samt på grund av begränsat antal platser, först till kvarn. Skulle kursen övertecknas kommer fler kurser att erbjudas längre fram.


Svenska Lottakåren har fått uppdraget att utbilda allmänheten i Sverige om kommunens och den enskildes ansvar i händelse av en samhällskris. Syftet med denna utbildning är att ge ökade kunskaper om hur du på egen hand kan hantera och klara av olika krissituationer när våra samhällsfunktioner är satta ur spel. Under utbildningen blandas teori med praktik. Deltagarna får först fakta om samhällets roll i en krissituation och vilket ansvar som ligger på den enskilde individen. Därefter följer en workshop där deltagarna arbetar med hur de kan förbereda sig själva bättre.

Att det oväntade händer vet vi. Ingen hade väl räknat med skogsbranden i Västmanland, översvämningarna i Värmland och Malmö. Men också bränder och skadegörelse när tilliten till samhället brister och social oro sprids i våra bostadsområden. För det handlar inte OM det oväntade händer utan NÄR.

Anmälan


  • Ange eventuella matalleriger eller andra behov av specialkost.