Om oss

Sollentuna lottakår är en förening som erbjuder många aktiviteter för sina medlemmar; intressanta föreläsningar, spännande studiebesök, utvecklande kurser, härliga resor till andra länder och trivsamma kalas med god mat. Dessutom ett nyttigt och roligt nätverk av kvinnor (och några män) i alla åldrar, från olika yrken och bakgrunder. Vi har medlemmar i hela landet, även om de flesta bor i Stockholm och framför allt Sollentuna.
    Lottakårens aktiva träffas ett par torsdagar i månaden i vårt eget hus Försvarsgården i Sollentuna. Om man inte kan eller vill komma på dessa möten kan man ändå känna sig helt informerad då man som medlem får vår kårtidning ”Varma kårar”, många informativa mail på sändlistan ”Prata”, info via denna hemsida och även information på vår FaceBook-sida.
   Föreningen tillhör riksorganisationen ”Svenska lottakåren”, som erbjuder många olika möjligheter att utbilda sig och förbättra sin CV. Som lotta kan du engagera dig i frågor som rör samhällets säkerhet, såväl nationellt som internationellt. Du kan utbilda dig och skriva avtal/överenskommelse med civil eller militär myndighet för att kunna bidra till ett säkrare och tryggare samhälle både i kris och krig. Endast kvinnor kan bli medlemmar i Svenska lottakåren. Nu råkar vi tycka att det är omodernt med en förening för enbart kvinnor, så vi har bildat Sollentuna lottakårs vänner, SLKV, som erbjuder hela den lokala lottakårens utbud även till män.
   Välkommen till en av Sveriges mest aktiva lottakårer. Och den roligaste!

Kårstyrelsen:

Via fliken KONTAKT kan du nå styrelsens ledamöter eller någon av kårens funktionärer.

kårchef

Agneta Löwenhielm
är även kassör, ledamot Försvarsgårdens stiftelse

kårchef

Victoria Mattisson
är även register- och epostansvarig, SLKV-kontakt, medaljkommitté, ledamot Försvarsgårdens stiftelse

Krigskårchef

Eva Holmquist

Vice kårchef

Marie Ekberg
är även idrotts/friskvårdslotta

Vice kårchef

Janna Tentsidou

Ledamöter

Karin M Isaksson
är biträdande utbildningslotta (militär)

Anna Johansson

Carina Nyholm
är biträdande registerlotta

Annelie Rudehov
är biträdande utbildningslotta (civilt)

Annette Westin

ersättare

Clara Bohlin

Anna Grönvall
är ledamot Försvarsgårdens stiftelse

Christina Yderberg

Övriga funktionärer

Cecilia Agri
är utbildningslotta

Monika Hallstensson
är ansvarig digitala kanaler, webmaster och produktionsansvarig

Ulrika Hjelmsell
är sekreterare, bitr epostansvarig och kåraftonsansvarig

Madeleine Hult
är ledamot Försvarsgårdens stiftelse

Kirsten Jonsson
är grattislotta

Helen Sperens
ingår i medaljkommittén

Jenny Söderborg
är biträdande sekreterare

REVISORER:
Björn Bergkvist
Christer Rydén
ERSÄTTARE:
Ewa Mogén

Info- och rekryteringsgrupp

Ingrid George, smk

Anna Grönvall

Maria Avellan

Karin M Isaksson

Clara Bohlin

Annette Westin

Nils Friborg

Valberedning

Ingrid George
är sammankallande

Anki Bäckgren

Christina Axmark

Madeleine Hult

Sollentuna lottakårs vänner

ORDFÖRANDE:
Eva Holmquist

VICE ORDFÖRANDE:
Nils Friborg

LEDAMOT: Christer Rydén

Här kan medlemmar läsa kårens egen tidning .
OBS inloggningsuppgift finns i senaste numret av tidningen.

Verksamhet som varit

Här hittar du våra verksamhetsberättelser.