Om oss

Sollentuna lottakår är en förening som erbjuder många aktiviteter för sina medlemmar; intressanta föreläsningar, spännande studiebesök, utvecklande kurser, härliga resor till andra länder och trivsamma kalas med god mat. Dessutom ett nyttigt och roligt nätverk av kvinnor (och några män) i alla åldrar, från olika yrken och bakgrunder. Vi har medlemmar i hela landet, även om de flesta bor i Stockholm och framför allt i Sollentuna.
  Lottakårens aktiva träffas vanligen ett par torsdagar i månaden i vårt eget hus Försvarsgården i Sollentuna. Om man inte kan eller vill komma på dessa möten kan man ändå känna sig helt informerad då man som medlem får vår kårtidning "Varma kårar", mail på sändlistan "Prata", info via denna hemsida och fram för allt mycket information på vår FaceBook-sida och Insta.
   Föreningen tillhör riksorganisationen "Svenska lottakåren", som erbjuder många olika möjligheter att utbilda sig och förbättra sin CV. Som lotta kan du engagera dig i frågor som rör samhällets säkerhet, såväl nationellt som internationellt och lokalt. Du kan utbilda dig och skriva avtal/överenskommelse med civil eller militär myndighet för att kunna bidra till ett säkrare och tryggare samhälle både i kris och krig. Endast kvinnor kan bli medlemmar i Svenska lottakåren. Nu råkar vi tycka att det är omodernt med en förening för enbart kvinnor, så vi har bildat Sollentuna lottakårs vänner, SLKV, som erbjuder hela den lokala lottakårens utbud även till män.
    Under pandemin har kåren ställt om de flesta av sina möten till digitala kanaler och du kan fortfarande få Nyfikeninfo, grundläggande Lottakunskap som ny medlem liksom möten för kunskap, utveckling och trevlig samvaro. Svenska lottakåren centralt har också varit mycket kreativ och hittat fina kanaler för oss medlemmar för utbildning, samvaro och friskvård via hemsida, digitala möten och FaceBook.
   Välkommen till en av Sveriges mest aktiva lottakårer. Och den roligaste!

Kårstyrelsen:

Via fliken KONTAKT kan du nå styrelsens ledamöter eller någon av kårens funktionärer.

kårchef

Agneta Löwenhielm
är även kassör, ledamot Försvarsgårdens stiftelse

kårchef

Victoria Mattisson
är även bitr register- och epostansvarig, SLKV-kontakt, ingår i medaljkommittén,
 

Krigskårchef

Eva Holmquist

Vice kårchef

Karin M Isaksson
är även utbildningslotta

Vice kårchef

Janna Tentsidou
ingår även i digitala kanalergruppen

Ledamöter

Marie Ekberg
är friskvårdslotta, ingår i medaljkommittén

Anna Johansson
är friskvårdslotta, Sensussamordare

Carina Nyholm
är registerlotta

Annelie Rudehov
är biträdande utbildningslotta (civilt), ingår i digitala kanalergruppen

Christina Yderberg

ersättare

Kristina Alexius

Jaqueline Anagrius
ledamot Försvarsgårdens stiftelse

Clara Bohlin
ingår i digtala kanalergruppen

Lena Fagerlund

Elisabeth Forssén

Anna Grönvall
är ledamot Försvarsgårdens stiftelse

Maria Lundstedt

Annette Westin

Semmi Özelbir

Övriga funktionärer

Cecilia Agri
är bitr utbildningslotta

Monika Hallstensson
är ansvarig digitala kanaler, produktionsansvarig och redaktör

Ulrika Hjelmsell
är sekreterare, epostansvarig och kåraftonsansvarig

Madeleine Hult
är ledamot Försvarsgårdens stiftelse, serveringssamordnare

Kirsten Jonsson
är grattislotta

Catharina Söderling
är biträdande kassör

Jenny Söderborg
är biträdande sekreterare

REVISORER:
Björn George
Christer Rydén
ERSÄTTARE:
Ewa Mogén
Madeleine Hult

Info- och rekryteringsgrupp

Ingrid George, smk

Anna Grönvall

Caroline Lindström

Monica Almgren

Karin M Isaksson

Annette Westin

Clara Bohlin

Linn Isaksson

Nils Friborg

Camilla Kempe

Valberedning

Ingrid George
är sammankallande

Anki Bäckgren

Christina Axmark

Madeleine Hult

Kulturlottorna - KUl

Christina Yderberg, smk

Maria Avellan

Anki Bäckgren

Sollentuna lottakårs vänner

ORDFÖRANDE:
Eva Holmquist

VICE ORDFÖRANDE:
Nils Friborg

LEDAMOT: Christer Rydén

Här kan medlemmar läsa kårens egen tidning .
OBS inloggningsuppgift finns i senaste numret av tidningen.

Verksamhet som varit

Här hittar du våra verksamhetsberättelser.